Bank Pertanian

Bank Pertanian Malaysia telah ditubuhkan pada 1 September 1969 di bawah Akta Parlimen 9/69 dan mula beroperasi pada tahun 1970. Sebagai salah sebuah badan berkanun, Bank Pertanian Malaysia bertanggungjawab untuk mengatur, memberi, menyelia dan menyelaraskan bantuan kredit bagi maksud-maksud pertanian di Malaysia. Penubuhan BPM adalah ekoran daripada langkah kerajaan untuk melaksanakan projek pengairan bagi menampung tanaman padi dua kali setahun untuk seluruh kawasan tanaman padi negeri-negeri Kedah dan Perlis. Projek yang menjadi tumpuan utama adalah di kawasan Pengairan Muda, kawasan tanaman padi ini diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...